feb 252018
 

A-kullen har nu fått sina namn. Ni kan läsa vad de betyder efter alla fotona.

Ettan – hanen – Chonix Aito

Chonix Aito

Tvåan-tik-Chonix Ainu

Chonix Ainu

Trean-tik-Chonix Aina

Chonix Aina

Fyran-tik-Chonix Aimi

Chonix Aimi

Chonix Aimi

Femman-tik-Chonix Aiko

Chonix Aiko

Aito betyder: ”älsklingsbarn”. I Japan är det vanligt att man ”rangordnar” sina barn efter
hur bra man tycker de är och uppför sig. Det barn som är allra högst upp i syskonskaran
förväntas vara en pojke/man och barnet kallas då Aito av familjen och av äldre släktingar.
Även havet refereras i många gamla sagor och legender till som Aito.

Ainu är fertilitetsgudinnan i den japanska ursprungsmytologin. Namnet ges någon som
förväntas få många barn eller som smeknamn till någon som har fått många barn och
som har en stor och mycket kärleksfull familj. Enligt den japanska tron blir barn som har
många syskon mer givmilda och samarbetar bättre och får därmed egenskaper som är
mycket viktiga i det japanska samhället.

Aina betyder:  kärlek/ömhet/tillgivenhet och samtidigt det gröna/växande. Många
föräldrar väljer detta namn till sina flickor eftersom det återspeglar den omedelbara
kärlek som många direkt känner inför sitt lilla barn precis ögonblicket efter att det är fött.
Den enda skillnaden mot namnet Ai är att man har lagt till ändelsen -na, som betyder det
gröna eller det växande och som symboliserar årstiden våren. Många som får vårbarn
väljer denna ändelse eftersom våren visar på att nytt föds till liv i naturen och det ger
folket en möjlighet att överleva ytterligare ett år, så vårtecken ska man alltid vara
tacksam över.

Aimi betyder:  kärlek/ömhet/tillgivenhet och samtidigt oerhört vacker. Många
föräldrar väljer detta namn till sina flickor eftersom det återspeglar den omedelbara
kärlek som många direkt känner inför sitt lilla barn precis ögonblicket efter att det är fött.
Den enda skillnaden mot namnet Ai är att man har lagt till ändelsen -mi, som betyder
oerhört vacker.

Aiko betyder:  kärlek/ömhet/tillgivenhet för ett barn. Många föräldrar väljer detta
namn till sina flickor eftersom det återspeglar den omedelbara kärlek som många direkt
känner inför sitt lilla barn precis ögonblicket efter att det är fött. Den enda skillnaden mot
namnet Ai är att man har lagt till ändelsen -ko, som betyder barn.

 

Alla dessa namn kommer från namnet:

Ai som betyder ordagrant kärlek/ömhet/tillgivenhet. (Det finns även en snarlik kanji som
betyder indigo, men de ska inte förväxlas när det gäller namn.) Många föräldrar väljer
detta namn till sina flickor eftersom det återspeglar den omedelbara kärlek som många
direkt känner inför sitt lilla barn precis ögonblicket efter att det är fött.

Sorry, the comment form is closed at this time.