Shibaträffen 2016

 

Shibaträff i Malmö 2016

Av Annika Mårtensson kennel Chonix

Den årliga shibaträffen i Malmö var som vanligt välbesökt. Det kom många shibor, shibaägare och shibaintresserade besökare.
Vi hade bra väder för aktiviteterna.
Som vanligt var det största samtalsämnet shiba och åter shiba……………